top of page
Pink Sugar

FMC2022 CIRCLE LIST

參加社團攤位電子場刊圖
サークルリスト

2022/5/28 第一日攤位表

5/28
A01 A02 可可貓的房子
V00032_可可貓的房子_001.jpeg
A03 調整用
当日枠.png
A04 微光創造
V00023_微光創造_001.jpg
A05 光影之下
V00006_光影之下_001.jpg
A06 手作MaHo堂
V00048_貓X語 醉古風_001.jpg
A07 A08 貓X語 醉古風
V00049_飛燕文創_001.jpg
A09 A10 遇見幸福手創館Met Happiness
42.jpg
A11 A12 A13 A14 八百萬堂
V00019_八百萬堂_001.jpg
A15 A16 妄秋香
V00022_妄秋香_001.jpg
A17 A18 電繪工坊
V00039_電繪工坊_002.jpeg
A19 A20 春魚工作室
I00004_春魚工作室_001.jpg
B01 織櫻手作工作室
V00008_織櫻手作工作室_001.jpg
B02 雨狐雜貨
V00033_雨狐雜貨_001.jpg
B03 手創館
NOIME.png
B04 凝蒔宇
V00035_凝蒔宇_001.jpg
B05 B06 魔法☆變身X少女
NOIME.png
B07 B08 兩個小隻女孩
V00041_兩個小隻女孩_001.jpg
B09 羽琉Haru Cosplay
V00058_羽琉Haru Cosplay_001.jpg
B10 豆豆先生
V00062_豆豆先生_s.png
B11 B12 4Vtuberの玩具店
I00010_4Vtuberの玩具店_001.jpg
B13 B14 米ナス
I00001_米ナス_002.png
B15 B16 比鄰星域Proxima Sector
V00028_比鄰星域Proxima Sector_001.png
B17 B18 兩打半互動
V00042_兩打半互動_001.jpg
B20 KJ輕創&共生藻邊境
V00027_KJ輕創&共生藻邊境_001.jpg
C01-C06 大江戶外萌
V00037_大江戶外萌_001.png
C07 C08 海線少女
V00011_海線少女_001.jpg
C09 C10 好社
V00017_好社_001.jpg
C11 C12 HO2
I00005_HO2_001.jpg
C13 一心三惑
I00003_一心三惑_001.jpg
C14 葉子貓貓
V00055_葉子貓貓_001.png
C15 C16 壓死線的肉球
V00016_壓死線的肉球_001.jpg
C17 士雷shirai
V00013_士雷shirai_001.jpg
C18 富士繪社
V00014_富士繪社_001.jpg
D01 橘橘
V00024_橘橘_001.jpg
D02 白白
V00025_白白_001.png
D03 無限月讀社
V00034_無限月讀社_001.jpg
D04 飛燕文創
V00050_古藤工作室 by MOMO_001.jpg
D05 D06 班妮動漫
V00004_班妮動漫_001.jpg
D07 D08 D09 D10 Moe*Moe
V00001_MoeMoe_001.jpg
D11 玦聚 Jadeverse
I00006_玦聚 Jadeverse_001.jpeg
D12 消波ブロック
I00009_消波ブロック_001.png
D13 D14 河童誌x howuvtuber
NOIME.png
D15 D16 模羯模型玩具專賣
V00046_模羯模型玩具專賣_002s.jpg
D17 D18 模羯模型玩具專賣
V00046_模羯模型玩具專賣_002s.jpg
E01 E02 原子大恐龍的窩
V00015_原子大恐龍的窩_001.jpg
E03 E04 葛蘿絲工坊
V00045_葛蘿絲工坊_001.JPG
E05 咚物園
V00053_咚物園_001.png
E06 瑞智公仔
NOIME.png
C07 E08 萊瑟熊熊
NOIME.png
E09 E10 箱庭交響曲
V00054_箱庭交響曲_001.jpg
F01 搖擺臘腸屁屁
V00002_搖擺臘腸屁屁_001.jpg
F02 榴槤味氣泡水
NOIME.png
F03 調整用
当日枠.png
F04 bbibinbing
V00030_bbibinbing_001.jpg
F05 時光公主
V00020_時光公主_001.png
F06 黒ギャルGAL RITAx台灣熱Taiwan-Hot
V00031_黒ギャル GAL RITA × 台灣熱Taiwan-Hot_002.jpg
F07 F08 MR工作室
V00007_MR工作室_001.jpg
F09 F10 楓玥小築
V00009_楓玥小築_001.jpg
F11 F12 調整用 (當日枠)
当日枠.png

2022/5/29 第二日攤位表

5/29
A01 A02 可可貓的房子
V00032_可可貓的房子_001.jpeg
A03 当日枠
当日枠.png
A04 微光創造
V00023_微光創造_001.jpg
A05 光影之下
V00006_光影之下_001.jpg
A06 手作MaHo堂
V00048_貓X語 醉古風_001.jpg
A07 A08 貓X語 醉古風
V00049_飛燕文創_001.jpg
A09 A10 遇見幸福手創館Met Happiness
42.jpg
A11 A12 A13 A14 八百萬堂
V00019_八百萬堂_001.jpg
A15 A16 妄秋香
V00022_妄秋香_001.jpg
A17 A18 電繪工坊
V00039_電繪工坊_002.jpeg
A19 A20 春魚工作室
I00004_春魚工作室_001.jpg
B01 織櫻手作工作室
V00008_織櫻手作工作室_001.jpg
B02 雨狐雜貨
V00033_雨狐雜貨_001.jpg
B03 手創館
NOIME.png
B04 凝蒔宇
V00035_凝蒔宇_001.jpg
B05 B06 B07 魔法☆變身X少女
NOIME.png
B09 羽琉Haru Cosplay
V00058_羽琉Haru Cosplay_001.jpg
B08 古藤工作室 by MOMO
V00050_古藤工作室 by MOMO_001.png
B10 豆豆先生
V00062_豆豆先生_s.png
B11 B12 4Vtuberの玩具店
I00010_4Vtuberの玩具店_001.jpg
B13 B14 米ナス
I00001_米ナス_001.png
B15 B16 比鄰星域Proxima Sector
V00028_比鄰星域Proxima Sector_001.png
B17 B18 兩打半互動
V00042_兩打半互動_001.jpg
B20 KJ輕創&共生藻邊境
V00027_KJ輕創&共生藻邊境_001.jpg
C01-C06 大江戶外萌
V00037_大江戶外萌_001.png
C07 C08 海線少女
V00011_海線少女_001.jpg
C09 C10 好社
V00017_好社_001.jpg
C11 C12 HO2
I00005_HO2_002.jpg
C13 一心三惑
I00003_一心三惑_001.jpg
C14 葉子貓貓
V00055_葉子貓貓_001.png
C15 C16 壓死線的肉球
V00016_壓死線的肉球_001.jpg
C17 士雷shirai
V00013_士雷shirai_001.jpg
C18 富士繪社
V00014_富士繪社_001.jpg
D01 橘橘
V00024_橘橘_001.jpg
D02 白白
V00025_白白_001.png
D03 無限月讀社
V00034_無限月讀社_001.jpg
D04 飛燕文創
V00050_古藤工作室 by MOMO_001.jpg
D05 D06 班妮動漫
V00004_班妮動漫_001.jpg
D07 D08 D09 D10 Moe*Moe
V00001_MoeMoe_001.jpg
D11 玦聚 Jadeverse
I00006_玦聚 Jadeverse_001.jpeg
D12 消波ブロック
I00009_消波ブロック_001.png
D13 D14 河童誌x howuvtuber
NOIME.png
D15 D16 模羯模型玩具專賣
V00046_模羯模型玩具專賣_002s.jpg
D17 D18 模羯模型玩具專賣
V00046_模羯模型玩具專賣_002s.jpg
E01 E02 原子大恐龍的窩
V00015_原子大恐龍的窩_001.jpg
E03 E04 葛蘿絲工坊
V00045_葛蘿絲工坊_001.JPG
E05 咚物園
V00053_咚物園_001.png
E06 瑞智公仔
NOIME.png
C07 E08 萊瑟熊熊
NOIME.png
E09 E10 箱庭交響曲
V00054_箱庭交響曲_001.jpg
F1-2 esther fantasy island studio X 英倫衣櫥
V00005_esther fantasy island studio X 英倫衣櫥_002.png
F03 調整用
当日枠.png
F04 bbibinbing
V00030_bbibinbing_001.jpg
F05 時光公主
V00020_時光公主_001.png
F06 黒ギャルGAL RITAx台灣熱Taiwan-Hot
V00031_黒ギャル GAL RITA × 台灣熱Taiwan-Hot_002.jpg
F07 F08 MR工作室
V00007_MR工作室_001.jpg
F09 F10 楓玥小築
V00009_楓玥小築_001.jpg
F11-12 esther fantasy island studio X 英倫衣櫥
V00005_esther fantasy island studio X 英倫衣櫥_001.png

企業攤位表

企業攤
雨宮夢
1280X720_滿月祭.jpg
森羅御界
SINRA.jpg
映像達樂
eizou.png
宅即門
I00008_宅即門_001.jpeg
NKShoujo
I00007_NkShoujo_001.png
影子工作室缺席馬戲團
I00002_影子工作室:缺席馬戲團_001.png
月讀館
ICON_2943.png
心物語
ICON_KO.png
南瓜窩
ICON_PN.png
心跳女僕咖啡
ICON_DK.png
蘭羽館
ICON_RU.png
貓貓領域
ICON_MM.png
夢見女僕咖啡
AMARE
ICON_YM.png
ICON_AM.png
伊立斯女僕咖啡
ICON_IL.png
妖精之庭・光
末廣町女僕咖啡
ICON_ED.png
ICON_SN.png
阿克蒂雅女僕咖啡
ICON_AD.png
Circle MAP
月讀滿月祭2022 台中「春」&台日女僕高峰會配置圖
MAPHPUSE.png
bottom of page